مرور برچسب

صندوق توسعه فناوری های نوین

تفاهم نامه صندوق توسعه فناوری های نوین و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی سنگ آهن مرکزی/ مسیر سرمایه…

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی سنگ آهن مرکزی به منظور سرمایه گذاری تخصصی در حوزه نوآوری با صندوق توسعه فناوری های نوین تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

تفاهم نامه صندوق توسعه فناوری های نوین و بهین فردا در راستای توسعه فناورکارت/ سرویس های ایران کارت…

تفاهم نامه صندوق توسعه فناوری های نوین و بهین فردا از مجموعه بانک آینده به منظور توسعه سرویس خدمات حقیقی فناورکارت در دومین روز از اینوتکس منعقد شد.