مرور برچسب

صرافی

کاهش نرخ رسمی ۱۶ ارز

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام‌ شده توسط بانک مرکزی، نشان‌دهنده افزایش نرخ ۱۵ ارز، کاهش قیمت ۱۶ ارز و ثبات قیمتی در ۱۵ نرخ دیگر است.