مرور برچسب

صرافی ملی

کاهش نرخ رسمی ۲۹ ارز

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام‌ شده توسط بانک مرکزی، نشان‌دهنده افزایش نرخ هشت ارز، کاهش قیمت ۲۹ ارز و ثبات قیمتی در ۹ نرخ دیگر است.

نرخ رسمی ۱۶ ارز کاهشی شد

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام‌ شده توسط بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش نرخ ۲۱ ارز، کاهش قیمت ۱۶ ارز و ثبات قیمتی در ۹ نرخ دیگر است.