مرور برچسب

صادرات کالا

آمارهای صادرات واقعی نیست

در حالی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده صادرات کالاهای غیرنفتی به مرز 60 میلیارد دلار برسد اما آمار صادرات چهار ماهه اول سال جاری مبین آن است…