مرور برچسب

صادرات نفت ایران

مرز تحریم ها شکسته شد

خبرگزاری ها و رسانه ها غربی با استناد به آمارهای گمرک چین از رسیدن میزان واردات نفت این کشور از ایران به میزان پیش از وضع تحریم های یکجانبه غربی علیه…