مرور برچسب

شورای شهر

چرا الهه راستگو اخراج شد؟

دبیر دفتر سیاسی حزب اسلامی کار اضافه کرد: اخراج خانم راستگو به دلیل رای متفاوت ایشان و عدم‌ پایبندی به تعهداتشان نبود بلکه دلیل سوگند دروغ و رفتار…