مرور برچسب

شهرستان قیدار

نقاش شدن ننه حسن + تصاویر

پسر منور رمضانی نقاش خودآموخته معروف به ننه حسن می‌گوید وقتی او طراحی‌های سیاه‌قلم می‌کرده مادرش از روی دست او کارهایی که خلق کرده که به مرور استعداد…