مرور برچسب

شهرداری ها

اوجالان آزاد می شود

لیلا زاناˈ فعال سیاسی کرد و نماینده مستقل شهر کردنشین ˈدیار بکرˈ در مجلس ملی ترکیه گفت: ˈعبدالله اوجآلانˈ رهبر زندانی حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) از…