مرور برچسب

شرکت ناواکو

بازدید دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن از شرکت ناواکو و تاکید بر استفاده از ظرفیت ها، تجارب و…

دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به شتاب تغییرات و تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک، بر رفع نوآورانه دغدغه های همکاران در ارایه خدمات…