مرور برچسب

شرکت ملی نفت ایران

هزینه صادرات نفت ارزان شد

شرکت ملی نفت برای رقابت با کشورهای رقیب نفت ایران و به ویژه اعراب و بازگشت به بازار جهانی طلای سیاه، با اجرای طرح‌های جدیدی در پایانه‌های خلیج فارس،…

پول ندارید پروژه اجرا نکنید

همزمان با تعریف طرح‌های اولویت دار صنعت نفت متناسب با منابع مالی و اعتباری موجود، وزارت نفت خطاب به تمامی پیمانکاران شاغل در پروژه‌ها تاکید کرده است…