مرور برچسب

شرکت سداد

بانک ملی روی ریل توسعه/۹۴ ؛سال جهش کمی و کیفی در شبکه کارتخوانهای سداد /رشد ۲۰ درصدی سپرده های موثر…

شرکت سداد در گذشته مشکلات جدی داشت به خصوص در حوزه پشتیبانی که مشکلات فراوانی برای بانک ملی ایجاد شده بود اما خوشبختانه با مدیریت فعلی تغییرات فراوانی…