مرور برچسب

شرکت خدمات انفورماتیک

تحقق اکوسیستم پرداختِ باز

در مسیر پلتفرم شدن، که مقدمه اکوسیستم پرداخت باز محسوب می‌شود، پنج عامل« مقررات، زیرساخت تعاملی، امنیت، منظومه عملیاتی و سپهر خدمت» از اهمیت کلیدی…

نگاهی به متاپلتفرم نماد/ سلاطین نامرئی یا مدیران عامل هلدینگ های بانکی/ کاشت نامه دیجیتال در گفتگو…

پنجاه و یکمین شماره ماهنامه بانکداری آینده حول محور امنیت داده ها، بانکداری دیجیتال و نگاه آماری به ده سال فعالیت صنعت خودپرداز در 5 پرونده و 100 صفحه…