مرور برچسب

شجریا

«چرا رفتی» دوباره تمدید شد

کنسرت «چرا رفتی» با اینکه پیش از این یک‌بار تمدید شده و قرار بود روزهای 24 و 25 مرداد نیز تمدید شود، بار دیگر تمدید شد و 25مرداد برای اجرای دوباره آن…