مرور برچسب

شبکه

ثبات ارزها در شبکه بانکی

بانک مرکزی امروز (یکشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ارزش همه آنها نسبت به دیروز تغییری نداشت.