مرور برچسب

شبکه

آداب استفاده از موبایل

استفاده از تلفن‌های همراه در کره شمالی چنان گسترده شده است که رسانه‌های دولتی صدور دستور‌العمل‌هایی را برای نحوه استفاده از آنها آغاز کرده‌اند.