مرور برچسب

شبکه ملی اطلاعات

اینترنت قطع نمی‌شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در پاسخ به این شائبه که با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دسترسی به اینترنت قطع خواهد شد، گفت: اینترنت همچنان سرجای خود…