مرور برچسب

شاخص تورم در اروپایی

ضرورت اصلاح شاخص تورم

منتقدان پول واحد اروپایی پیشتر درباره تاثیر منفی پول واحد اروپایی هشدار داده بودند.به گزارش بینا، 10 سال پیش که ایجاد پول رایج اروپایی در برلین جشن…