مرور برچسب

سید حسین موسویان

عکس/ دختر سید حسن خمینی

احمد خمینی فرزند سید حسن در صفحه شخصی خود با انتشار این عکس نوشت: فرشته ، نامى که برازنده ى توست. خواهر گلم سالروز فرشته ى زمینیان شدنت اول بر خودم…