مرور برچسب

سوریه

بوی باروت در بازار جهانی

تحولات ژئوپلیتیک همچنان بازارهای جهان را درگیر نگه داشته است. در‌حالی‌که روز جمعه، خبر شدیدترین اقدام دولت آمریکا علیه سوریه در جریان 6 سال جنگ داخلی…