مرور برچسب

سنا

معاهده صلح ژاپن با روسیه

نخست وزیر ژاپن امروز (دوشنبه) اظهار داشت که مصمم است به هر قیمتی شده مناقشه ارضی این کشور با روسیه را حل و فصل کرده و یک معاهده صلح امضا کند.