مرور برچسب

سقف برداشت

خودپردازهای بی پول در نوروز

یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم در ایام نوروز و تعطیلات دریافت خدمات بانکی است، اما با وجود وعده‌های متعدد بانک‌ها مبنی بر ارائه سرویس‌های مناسب و…