مرور برچسب

سراوان

انفجار در پاسگاه سراوان

میرمرادزهی درباره اجساد شهدا و اینکه گفته می‌شود اشرار اجساد را با خود برده‌اند، بیان کرد: خیر اینطور نیست و اجساد شهدا اکنون در سردخانه بیمارستان…