مرور برچسب

سامانههای بانکی

اختلال در سامانه‌های بانکی

همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 93 و افزایش میزان مراجعات حضوری و غیرحضوری به نظام بانکی شاهد بروز اختلال‌هایی در سامانه های بانک‌های دولتی و…