مرور برچسب

ساتنا

شبا یاب صادرات چیست؟

شبا یاب صادرات راهکاری برای محاسبه شماره شبا متعلق به حساب‌ های بانک صادرات است. افرادی که در بانک صادرات حساب داشته باشند و بخواهند برای انجام نقل و…