مرور برچسب

زنان

چرا نقش زنان مهم است؟

«زنان آینده را می‌سازند» این نظریه تنها مختص ایران نیست؛ بلکه تمام جهان اعتقاد دارند با توجه به شرایط حاکم بر جهان، زنان در ساخت آینده نقش محوری…

چرا ۸ مارس روز جهانی زن است؟

آنچه امروز تحت عنوان حضور اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان شناخته می‌شود، در کمتر از 100 سال قبل آرزویی بود که جنبش‌های حقوق زنان برای رسیدن به آن مبارزه…

حقوق مردان ٦ برابر زنان

از حدود یک دهه قبل، به بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار، اشتغال و دستمزد توجه شده است و رتبه‌بندی کشورها از منظر نابرابری در حوزه‌های اقتصادی،…

مسئله‌ای به نام حضور زنان

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دعوت از توده زنان برای حضور در عرصه‌های سیاسی و مشارکت در فرایند انقلاب اسلامی بود. اگرچه متحجران با این دعوت…