مرور برچسب

زنان فناور

چرا نقش زنان مهم است؟

«زنان آینده را می‌سازند» این نظریه تنها مختص ایران نیست؛ بلکه تمام جهان اعتقاد دارند با توجه به شرایط حاکم بر جهان، زنان در ساخت آینده نقش محوری…