مرور برچسب

زبان

طیب نیا رفت استانبول

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور شرکت در سی‌امین نشست کمیته دائمی همکاری اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی موسوم به کمیته کومسک…