مرور برچسب

رییس کل بانک مرکزی

سیف نقد بالای سر سیف

در یک نظرسنجی کارشناسان و متخصصان بانکداری که طی یکی، دو دهه گذشته در این حوزه فعال بوده اند نسبت به عملکرد سال های اخیر ولی الله سیف ارزیابی های کمی…