مرور برچسب

رییس کل بانک مرکزی

با ۲۵۰ میلیون تومان کربنکینگ اجرا کردیم/با قیمت کمتر و کیفیت مناسب تر از پیشنهاد شرکت خدمات کر به…

مدیر عامل موسسه اعتباری عسگریه گفت:سامانه نرم افزاری کربنکینگ را در این موسسه با کمترین هزینه اجرایی کردیم به طوریکه توانستیم با بهره گیری از متخصصین…