مرور برچسب

رییس کل بانک مرکزی

تخلفات ارزی در واردات کاغذ

دبیر سندیکاری تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به تخلفات ارزی رخ داده در واردات کاغذ گفت: برخی کاغذ را با ارز مرجع وارد کرده و آن‌را در بازار براساس…