مرور برچسب

ریسک

بازگشت خرد اجتماعی

اعتراض‌های آبان 98 سؤالات بدون پاسخ بسیاری را برای جامعه بر جای گذاشت و هنوز افکار عمومی و جامعه بین‌الملل انتظار دارند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای در این…

فرهنگ بیمه، چالش در معنا

عبارت فرهنگ، عبارتی پر چالش است. چون تعاریف مختلف از آن باعث شده تفاسیر مختلفی صورت گیرد و درعین‌حال روش‌های متفاوتی در ایجاد یا گسترش آن پیشنهاد شود.