مرور برچسب

ریال دیجیتال

«رمزریال» به کجا رسید؟

بانک مرکزی کشور اخیرا اعلام کرد که مرحله پیش آزمایشی طرح معرفی ریال دیجیتال با موفقیت به پایان رسیده است و گویا پس از پنج سال دولتمردان قصد دارند…