مرور برچسب

رکود

خروج بازار مسکن از رکود

وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی بافت فرسوده در مرکز شهرها و بافت های حاشیه ای اطراف شهرها و تامین مسکن زوج های جوان از اهداف مهم وزارت راه و شهرسازی…