مرور برچسب

رومانی

سیرک پهلوان خلیل عقاب (عکس)

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پهلوان خلیل عقاب در سال 1370 به دعوت دولت وقت ایران، به کشور بازگشت از آن سال سیرکی در ایران افتتاح و در…