مرور برچسب

روزنامه کیهان

اخبار ویژه روزنامه کیهان

علی مطهری در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سؤال که به نظر خودتان علی مطهری از کی علی مطهری شد و در منظر افکار عمومی صرفاً فرزند شهید مطهری…