مرور برچسب

رفاه اجتماعی

هزینه ایجاد یک شغل اعلام شد

طایی درباره هزینه ایجاد یک شغل در کشور گفت: هزینه‌ها متفاوت است ولی به طور متوسط هزینه ایجاد یک شغل 300 میلیون تومان است. البته در بخش تعاون این هزینه…