مرور برچسب

رفاه اجتماعی

مشکل بیمه مسکن مهر حل شد

تامین اجتماعی مصوبه دولت را برای دریافت 5200 تومان حق بیمه به ازاء هر متر مربع مسکن مهر ابلاغ کرد تا بدین ترتیب روند صدور پایان کار و فروش اقساطی مسکن…