مرور برچسب

رسانه ها

داعشی ها ابولا گرفتند

سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد صحت این اخبار نتایج مصیبت باری برای منطقه به ویژه با توجه به کمبود پزشک در مناطق تحت کنترل داعش و مواضع مخالفت آمیز این…