مرور برچسب

رتقاء

سن امید به زندگی در ایران

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر سن امید به زندگی در مردان حدود 72.8 و در زنان 74 سال است که نشان دهنده توجه…

قطعی موقت در سامانه سبا

به منظور ارتقاء و ظرفیت سازی سامانه بانکداری اینترنتی ( سبا ) ، این سامانه از ساعت 23:00 روز پنجشنبه مورخ 13/6/93 الی ساعت 11:00 روز جمعه مورخ 14/6/93…