مرور برچسب

رایانه

فروش جهانی رایانه رکورد زد

فروش جهانی رایانه های شخصی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ که افراد بیشتری برای بهبود عملکردشان در دورکاری و آموزش از راه دور در دوران پاندمی دستگاههای جدید…