مرور برچسب

دولت الکترونیک

رمز گشایی از گره‌های اقتصاد

اگر بخواهیم در هر سازمان و جامعه‌ای تحول ایجاد کنیم اولویت با نیروی انسانی آن جامعه و سازمان است.اقتصاد ایران بانک‌محور است و باید اصلاح شود؛ البته…