مرور برچسب

دلار آمریکا

نرخ بیشتر ارزها کاهش یافت

بررسی نرخ انواع ارز، امروز در مرکز مبادلات ارزی نشانگر این است که قیمت بیشتر ارزها با کاهش روبرو شده است و تنها ریال قطر افزایش را تجربه کرده است.