مرور برچسب

دستمزد

خط فقر ۱/۵ میلیون تومان شد

این روزها بحث‌های داغی درباره وضعیت حقوق و دستمزد کل نیروهای کاری کشور در سال آینده مطرح است و مقامات دولتی آمار و درصدهای مختلفی را در این زمینه…