مرور برچسب

درآمد

افزایش ۳.۹ درصدی نرخ تورم

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در شهریورماه ۱۴۰۰ بیانگر افزایش ۳.۹ درصدی عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل و رسیدن به ۳۵۱.۱…