مرور برچسب

دادگاه رسیدگی

«محمد مرسی» اعدام می شود

یکی از وکلای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر، دادگاه رسیدگی به اتهام های مرسی را سیاسی خواند و پیش بینی کرد ممکن است مرسی در این دادگاه به اعدام…

حکم روزنامه بهار صادر شد

روزنامه بهار اول آبان ماه سال جاری مقاله ای را با عنوان « امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد و سپس به دلیل برخی مطالب آن مقاله، مسوولان…