مرور برچسب

خودپرداز

توسعه بانکداری الکترونیک با محصولات نوین بانکی/ ارتقای سطح خدمات بانکی با خودپرداز های هوشمند ارزی-…

مدیران بانک مرکزی با تاکید بر ارزنده بودن محصولات نوین مانند خودپرداز هوشمند ارزی- ریالی و نقش مهم آن در ارتقای سطح خدمات دهی نظام بانکی کشور، بر لزوم…