مرور برچسب

خودرو

خودروسازان روسی کم آوردند

کاهش چشمگیر ارزش روبل با بالا بردن هزینه خرید قطعات خارجی، خودروسازان روسی را ناچار به افزایش قیمتهای داخلی کرده و به توان رقابت پذیری آنها در…