مرور برچسب

خودروساز

فرصت‌سوزی خودروسازان داخلی!

رییس کنفدراسیون صادرات ضمن ارزیابی از کمپینی که برای نخریدن خودور داخلی شکل گرفته است، گفت: با توجه به فرصتی که در سال‌های گذشته در اختیار خودروسازان…

«اُپل» آلمان تعطیل شد

پس از 52 سال تولید انواع خودروهایی که در تمام دنیا شناخته شده است، کارگران کارخانه اُپل تایید کردند که قلب تپنده این شرکت دیگر تولیدی نخواهد داشت.