مرور برچسب

خلیج فارس

ثروت اعراب ۲ برابر شد

ثروت شخصی کشورهای عضو همکاری شورای خلیج فارس از رقم 1.1 تریلیون دلار ثبت شده در سال 2010 میلادی به دوبرابر یعنی 2.2 تریلیون دلار در سال 2014 میلادی…

قیمت بنزین نصف شد

بر این اساس با توجه به وزن مخصوص فراورده های نفتی که سبک تر از آب است، یک تن بنزین معادل حدود 1351 لیتر، است. در چنین شرایطی در اوایل ماه جولای سال…