مرور برچسب

خدمات بانکی

بانکتان چقدر خدمت گذار است

آخرین باری که از بانک خود خدمات استثنایی دریافت کردید چه زمانی بود؟ خدمتی که باعث شد هیجان زده شوید. هفته گذشته؟ ماه گذشته؟ سال گذشته؟ اگر نمی توانید…